Leksands Kommun

 

Taxa Sotning/rengöring inkl.moms Pris
Grundavgift premanentboende 119 kr
Grundavgift fritidshus 254 kr
Värmepanna olja 243 kr
Värmepanna ved konventionella 299 kr
Värmepanna keramik/flis 310 kr
Värmepanna pellets 310 kr
Kökspanna 299 kr
Braskamin 216 kr
Öppen spis med insats 216 kr
Kamin 198 kr
Kakelugn 198 kr
Vedspis 198 kr
Bakugn 198 kr
Bastukamin 198 kr
Sotsug 47 kr
Taxa Brandskyddskontroll inkl.moms Pris
Grundavgift permanentboende 202 kr
Grundavgift fritidshus 420 kr
Kontroll första objekt 620 kr
Kontroll tillkommande objekt samma skorsten 208 kr

Kommunens myndighetsnämnd för skydd mot olyckor fastställer sotningsfristerna enligt nedan
MSBFS 2014:6

Frister för sotning/rengöring

Imkanaler i restauranger och storkök – 3 ggr/år
Kök för uppvärmning – 1 ggr/år
Konventionella pannor – 4 ggr/år
Keramikpannor – 3 ggr/år
Pelletspannor – 2 ggr/år
Oljepannor – 1 ggr/år
Större värmepannor – 6 ggr/år

Frister för brandskyddskontroll

Imkanaler i restauranger och storkök – 2 års frist
Fastbränslepanna – 3 års frist
Helautomatiserad, standardiserad anläggning,
speciellt konstruerad för eldning med pellets – 6 års frist
Primäreldad lokaleldstad – 3 års frist
Oljeeldad panna – 6 års frist
Annan lokaleldstad – 6 års frist

 

Huddinge kommun

Brandskyddskontroll

Sotning