Leksands Kommun

 

Taxa Sotning/rengöring inkl.moms Pris
Grundavgift premanentboende 128 kr
Grundavgift fritidshus 273 kr
Värmepanna olja 261 kr
Värmepanna ved konventionella 321 kr
Värmepanna keramik/flis 334 kr
Värmepanna pellets 334 kr
Kökspanna 321 kr
Braskamin 233 kr
Öppen spis med insats 233 kr
Kamin 213 kr
Kakelugn 213 kr
Vedspis 213 kr
Bakugn 213 kr
Bastukamin 213 kr
Sotsug 50 kr
Taxa Brandskyddskontroll inkl.moms Pris
Grundavgift permanentboende 226 kr
Grundavgift fritidshus 472 kr
Kontroll första objekt 695 kr
Kontroll tillkommande objekt samma skorsten 232 kr

Kommunens myndighetsnämnd för skydd mot olyckor fastställer sotningsfristerna enligt nedan
MSBFS 2014:6

Frister för sotning/rengöring

Imkanaler i restauranger och storkök – 3 ggr/år
Kök för uppvärmning – 1 ggr/år
Konventionella pannor – 4 ggr/år
Keramikpannor – 3 ggr/år
Pelletspannor – 2 ggr/år
Oljepannor – 1 ggr/år
Större värmepannor – 6 ggr/år

Frister för brandskyddskontroll

Imkanaler i restauranger och storkök – 2 års frist
Fastbränslepanna – 3 års frist
Helautomatiserad, standardiserad anläggning,
speciellt konstruerad för eldning med pellets – 6 års frist
Primäreldad lokaleldstad – 3 års frist
Oljeeldad panna – 6 års frist
Annan lokaleldstad – 6 års frist