Leksands Kommun

 

Taxa Sotning/rengöring inkl.moms Pris
Grundavgift premanentboende 122 kr
Grundavgift fritidshus 260 kr
Värmepanna olja 249 kr
Värmepanna ved konventionella 306 kr
Värmepanna keramik/flis 318 kr
Värmepanna pellets 318 kr
Kökspanna 306 kr
Braskamin 221 kr
Öppen spis med insats 221 kr
Kamin 203 kr
Kakelugn 203 kr
Vedspis 203 kr
Bakugn 203 kr
Bastukamin 203 kr
Sotsug 48kr
Taxa Brandskyddskontroll inkl.moms Pris
Grundavgift permanentboende 206 kr
Grundavgift fritidshus 430 kr
Kontroll första objekt 634 kr
Kontroll tillkommande objekt samma skorsten 211 kr

Kommunens myndighetsnämnd för skydd mot olyckor fastställer sotningsfristerna enligt nedan
MSBFS 2014:6

Frister för sotning/rengöring

Imkanaler i restauranger och storkök – 3 ggr/år
Kök för uppvärmning – 1 ggr/år
Konventionella pannor – 4 ggr/år
Keramikpannor – 3 ggr/år
Pelletspannor – 2 ggr/år
Oljepannor – 1 ggr/år
Större värmepannor – 6 ggr/år

Frister för brandskyddskontroll

Imkanaler i restauranger och storkök – 2 års frist
Fastbränslepanna – 3 års frist
Helautomatiserad, standardiserad anläggning,
speciellt konstruerad för eldning med pellets – 6 års frist
Primäreldad lokaleldstad – 3 års frist
Oljeeldad panna – 6 års frist
Annan lokaleldstad – 6 års frist

 

Huddinge kommun

Brandskyddskontroll

Sotning