Leksands Kommun

 

Taxa Sotning/rengöring inkl.moms Pris
Grundavgift premanentboende 131 kr
Grundavgift fritidshus 279 kr
Värmepanna olja 268 kr
Värmepanna ved konventionella 329 kr
Värmepanna keramik/flis 342 kr
Värmepanna pellets 342 kr
Kökspanna 329 kr
Braskamin 238 kr
Öppen spis med insats 238 kr
Kamin 218 kr
Kakelugn 218 kr
Vedspis 218 kr
Bakugn 218 kr
Bastukamin 218 kr
Sotsug 51 kr
Taxa Brandskyddskontroll inkl.moms Pris
Grundavgift permanentboende 226 kr
Grundavgift fritidshus 472 kr
Kontroll första objekt 695 kr
Kontroll tillkommande objekt samma skorsten 232 kr

Kommunens myndighetsnämnd för skydd mot olyckor fastställer sotningsfristerna enligt nedan
MSBFS 2014:6

Frister för sotning/rengöring

Imkanaler i restauranger och storkök – 3 ggr/år
Kök för uppvärmning – 1 ggr/år
Konventionella pannor – 4 ggr/år
Keramikpannor – 3 ggr/år
Pelletspannor – 2 ggr/år
Oljepannor – 1 ggr/år
Större värmepannor – 6 ggr/år

Frister för brandskyddskontroll

Imkanaler i restauranger och storkök – 2 års frist
Fastbränslepanna – 3 års frist
Helautomatiserad, standardiserad anläggning,
speciellt konstruerad för eldning med pellets – 6 års frist
Primäreldad lokaleldstad – 3 års frist
Oljeeldad panna – 6 års frist
Annan lokaleldstad – 6 års frist