Vår affärs idé

Skorstensfejarmästarna Södertörn AB utför lagstadgad brandskyddskontroll, rengöring och tillhörande besiktningar med hög kvalité och ett trevligt bemötande.

Vi erbjuder alla typer av besiktningar inom energi, miljö, funktion och brandbesiktningar på alla nivåer i en- och flerfamiljshus och på så vis skapar vi långsiktiga relationer.

Vår vision

Skorstensfejarmästarna Södertörn AB är ett väl sammansatt företag där trivseln ska vara hög. Vi är ett lag där alla är lika viktiga.

Vi är en säker samarbetspartner för såväl kommun, företag och privatpersoner inom områden energi, miljö, funktion och brandskydd. Vårt mål är att överträffa våra kunders höga förväntningar.

Våra värderingar

Merparten av uppdragen är myndighetsutövning och är de värderingar som vårt företag vilar på, i första hand att följa gällande bestämmelser på ett så kvalitativt och miljömässigt bra sätt som möjligt.

Vi ska alltid möta kunden på ett vänligt och professionellt sätt. Vi skall utföra uppdraget med hög noggrannhet och vara lyhörda. Vi värnar om vår opartiskhet vid alla typer av uppdrag. Vi är medvetna om vår tystnadsplikt.

Vi skall välja produkter med omsorg för minsta möjliga belastning på miljön. Vi kör miljöbilar.

Genom att låta våra medarbetare ta ansvar och utvecklas får vi en hög servicegrad/kundnöjdhet.