Välkommen till Skorstensfejarmästarna Södertörn AB, Vi utför sotning och brandskyddskontroll i Huddinge

Så viktig är sotningen

Genom att underhålla och se till att eldstäder och skorstenar fungerar tillfredsställande undviker man brand och otrevliga överraskningar.

Läs mer

Vi har 30 års erfarenhet inom branschen

Vår erfarenhet är en trygghet för dig och vi utför vårt jobb noggrant och effektivt. Vi har lång erfarenhet av värme och ventilation.

Läs mer

OVK certifierad funktionskontrollant,
KA-kontrollansvarig enligt PBL

Vi på Skorstensfejarmästarna Södertörn har K-behörighet att utföra funktionskontroller på ventilationssystem.

Läs mer

SSR Godkänd

Genom en kvalitetssäkrad metod kombineras mångårig fackmannakunskap med högteknologi, dataanalys och statistik.

Läs mer

Tips inför besöket

För att besöket ska gå så enkelt som möjligt är det några saker du som fastighetsägare kan förbereda. Läs här hur du kan göra besöket från oss till en extra bra upplevelse.

Läs mer