På Skortstensfejarmästarna Södertörn är vi 4 brandskyddskontrollanter som utför kontrollen åt Södertörns Brandförsvarsförbund i Huddinge kommun enligt LSO (Lagen om skydd mot olyckor).

Vi utför även installationsbesktningar på både eldstäder, skorstenar, ventilation och imkanaler.

Kontakta oss idag för tidsbokning.