Taxa sotning från 2019-07-01

Avgift för sotning enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 3 kap 6§ gällande Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Salem och Södertälje.

Objekt i småhus
Grundavgift fastighet:
Exkl moms
Hus 195 kr
Hus utan landförbindelse
Objektsavgift:
Sotning av objekt med tillhörande rökkanal och förbindelsekanal i småhus.
Dagtid, vardagar: 
Första objektet 252 kr
För varje tillkommande objekt 116 kr
Kvällstid, kl 17,00-20,00:
Första objektet 470 kr
För varje tillkommande objekt 229 kr
Övriga objekt
För sotning i fastighet som ej är småhus
Grundavgift:
Fastighet som ej är småhus 194 kr
Fastighet som ej är småhus utan landförbindelse 305 kr
Objektsavgift:
För sotning av värmepanna vars maxeffekt överstiger 60 kW jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal. Debitering av nedlagd tid enligt timtaxa
Imkanal i storkök/restaurang Debitering av nedlagd tid enligt timtaxa
Parterna kan träffa överenskommelse om fast pris.
Särskilda bestämmelser:
När ordinarie sotning i småhus utan giltigt skäl ej kunnat utföras och avbokning ej skett i rätt tid 239 kr
Timersättning:
Timersättning utgår med kronor 473 kr

Prislistor

Brandskyddskontroll faktureras från Södertörns Brandförsvar

Frister brandskyddskontroll

Frister för sotning