Sotning är mer än bara sotning. Genom att underhålla och se till att eldstäder och skorstenar fungerar tillfredsställande undviker man brand och otrevliga överraskningar.

Vi har lång erfarenhet av sotning och hantering av miljöer oavsett eldslag. Vår erfarenhet är en trygghet för dig och vi utför vårt jobb noggrant och effektivt.

Vi hjälper dig bland annat med:

  • Rensning av imkanaler och köksfläktar.
  • Borttagning av stopp/förtäppningar.
  • Kamera besiktning
  • Montering av kajskydd
  • Konsultation