Rättviks Kommun

Prislistor

Taxa sotning & brandskyddskontroll

Kommunens myndighetsnämnd för skydd mot olyckor fastställer sotningsfristerna enligt nedan
MSBFS 2014:6

Frister för sotning/rengöring

Imkanaler i restauranger och storkök – 3 ggr/år
Kök för uppvärmning – 1 ggr/år
Konventionella pannor – 4 ggr/år
Keramikpannor – 3 ggr/år
Pelletspannor – 2 ggr/år
Oljepannor – 1 ggr/år
Större värmepannor – 6 ggr/år

Frister för brandskyddskontroll

Imkanaler i restauranger och storkök – 2 års frist
Fastbränslepanna – 3 års frist
Helautomatiserad, standardiserad anläggning,
speciellt konstruerad för eldning med pellets – 6 års frist
Primäreldad lokaleldstad – 3 års frist
Oljeeldad panna – 6 års frist
Annan lokaleldstad – 6 års frist