SSR godkända besiktningar har flera syften, främst är det en kvalitets säkring av utförandet och den får bara utföras av skorstensfejarmästare anslutna till Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. Detta borgar för ett tryggt val.

Besiktning ger dig trygghet men det är också viktigt för att säkerställa att system, ventilation och eldstäder m.m. fungerar tillfredsställande. Vi har lång erfarenhet av många olika system och installationer och vi ger dig tips och talar om vad som eventuellt är fel eller behöver justeras.

Att ta in en kompetent leverantör inom detta område gör att du får del av vår långa erfarenhet. Justeringar och åtgärder kan skapa dyra kostnader så tänk till före och kontakta oss.

Vi jobbar främst med :

Installationsbesiktning

Med detta besiktningspaket får du ett kvitto på din nya eldstad och skorsten har byggts på rätt sätt. Rätt, så att du under många år kan elda på ett säkert sätt. Rätt, så att du vet vad du har betalt för. Rätt, så att byggnadsnämnden vet att byggreglerna har följts. Och rätt så att röken inte slår ner hos grannen eller sugs tillbaka in i huset.

Överlåtelsebesiktning/Försäljning

Är du spekulant på ett hus eller en bostadsrätt? Överlåtelsebesiktningen är vår mest omfattande besiktning och visar vad du kan förvänta dig av eldstadens och skorstenens tekniska status.
Vi utgår från hur den nuvarande eller den tidigare ägaren har använt eldstaden och vilka underhållsåtgärder som vidtagits. Vi jämför skicket med liknande eldstäder och skorstenar av samma ålder – därefter gör vi en riskanalys.

Sprängbesiktning

Ska det utföras arbeten i ditt närområde som skapar vibrationer? Med vår sprängbesiktning, som utföres före och efter dessa arbeten, får du ett vakande öga så att din kakelugn eller skorsten inte drabbas av eventuell sprickbildning.

Statuskontroll

Dags för underhåll av skorsten och eldstad? Eller är det kanske rentav redan gjort?
Med sotarens statuskontroll och funktionsundersökning får du klara besked om hur uppdraget blivit utfört av muraren, kakelugnsmakaren eller skorstenstätaren. Bra att vetta för din trygghet, komfort och plånboks skull.