Bramstedts Skorstensfejeri AB startades 1999 i Haninge. Första åren arbetade företaget inom områdena värme och ventilation. Våra kunder var större byggentreprenörer och privata kunder. Sedan 2004 har företaget ansvarat för brandskyddskontroll i Leksands kommun.

Med en låg personalomsättning har vi medarbetare som varit med sedan starten 1999.

Till den gedigna praktiska erfarenheten har teoretisk kunskap genom utbildningar av våra skorstensfejarmästare, tekniker och gesäller givit oss en bred kompetens.

Vi är opartiska genom att inte sälja produkter som vi har ansvar för att kontrollera. Vi erbjuder inte reparationer av sådant som vi vid besiktning har anmärkt på.

Vi genomför regelbundna kundmätningar för att säkerhetsställa kund nöjdheten.

Vårt motto:
”Vår kunskap och erfarenhet är våra kunders trygghet”