Vi genomför regelbundna kundmätningar för att säkerhetsställa kund nöjdheten. Det är också ett led i vårt kvalitetsledningssystem Fr 2000 att följa upp utförda uppdrag och identifiera  förbättringspotentialen.

Bramstedts Skorstensfejeri AB är en säker samarbetspartner för såväl kommun, företag och privatpersoner inom områden energi, miljö, funktion och brand. Vårt mål är att överträffa
våra kunders höga förväntningar.

Vårt motto:
”Vår kunskap och erfarenhet är våra kunders trygghet”.