SSR godkända besiktningar har flera syften, främst är det en kvalitets säkring av utförandet och den får bara utföras av skorstensfejarmästare anslutna till Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. Detta borgar för ett tryggt val.

Besiktning ger dig trygghet men det är också viktigt för att säkerställa att system, ventilation och eldstäder m.m. fungerar tillfredsställande. Vi har lång erfarenhet av många olika system och installationer och vi ger dig tips och talar om vad som eventuellt är fel eller behöver justeras.

Att ta in en kompetent leverantör inom detta område gör att du får del av vår långa erfarenhet. Justeringar och åtgärder kan skapa dyra kostnader så tänk till före och kontakta oss.

Läs mer här: https://www.ssrgodkand.se/